Köyümüzün Tarihçesi
      Avdan, Batı Torosların zirvelerinde 1380 metre rakımda kurulmuş bir Türkmen köyüdür. Avdan kelimesinin ne anlama geldiği konusunda şu ana kadar net bir bilgiye ulaşmış değiliz. Ancak bu kelimenin Farsça “ab”(su) kelimesi ile “dân” ekinin bileşiminden oluşan “abdan” kelimesinin zamanla “b”nin “v”ye dönüşmesi ile “avdan” şeklini aldığını düşünmekteyiz. Çünkü Farsça “ab-dân” kelimesinin “sulak yer”, “su kaynağı”, ve “su yeri” gibi anlamları olduğu bilinmektedir. Bu düşüncemizi köyümüzün kurulduğu yerde daha önceden var olan su kaynağı(bugünkü pınar) doğrulamaktadır. Yani ecdad, buralara geldiğinde bulduğu su kaynağının etrafını kendisine yurt edinmiştir diye düşünüyoruz.

Köyümüzün ne zaman ve hangi Türkmen aşireti, oymağı veya boyu tarafından kurulduğu şimdilik bilinmemektedir. Ancak şu ana kadar yapmış oluğumuz araştırmaların sonucunda köyümüzde mevcut bir sülalenin Sarıkeçili Türkmenlerinden olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.

Görünen o ki, Anadolu Selçukluları zamanında Oğuz Türklerinin Türkistan’dan Anadolu’ya yapmış olduğu göçler esnasında birtakım Türkmen topluluklarının Bizans sınırındaki uç bölgelerine yerleştirilmeleri politikası dahilinde köyümüzü kuran topluluk da şimdiki yerine yerleştirilmiştir. Tarihi kalıntılara ve sözlü kaynaklara bakılırsa köyümüzün kurulduğu yer, önceden meskun bir mahaldir. Köyümüzde bulunan Bizanslılardan kalma kale kalıntıları ve bazı yaşlıların aktardığı bilgilere göre de, Kisle Deresi denilen yerde önceden var olduğu söylenen kilise kalıntıları bunun açık göstergesidir. Bunun dışında Susuz mevkiinde Asar denilen yerde de antik döneme ait olduğunu düşündüğümüz yerleşim kalıntıları mevcuttur.

      Köyümüzü kuranların yerleştirildiği alan, Anadolu Selçuklularından sonra merkezi bir süreliğine Istanos(Korkuteli) olan Teke Beyliği sınırları içersinde yer almış, 1390’lı yıllardan sonra ise Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

Köyümüzle ilgili olarak Osmanlı dönemiyle ilgili olarak şu ana kadar ulaşabildiğimiz en erken tarihli yazılı bilgi 1545 tarihlidir. Bu bilgiye dayanarak şimdilik köyümüzün en azından 450 yıllık bilinen bir tarihi geçmişinin olduğunu söyleyebiliriz. O dönemlerde Avdan, başta buğday, arpa, nohut gibi tahıl ürünlerinin yetiştirildiği, bunun yanında hayvancılık ve az miktarda arıcılık ve bağcılıkla da uğraşılan küçük bir köydür..Yine bu tarihi bilgilere göre Avdan, merkezi Kütahya olan Anadolu Eyaleti’ne bağlı Teke Sancağı’nın bir köyüdür. Köyümüzün bu idari statüsü, Osmanlı dönemi boyunca 1815 yılına kadar devam etmiştir. Belirtilen tarihten sonra ise Teke Sancağı’nın Konya Vilayeti’ne bağlanması ile birlikte köyümüz, adı geçen vilayete dahil edilmiştir. Bu arada hemen belirtelim ki 1840’lı yılların başında Avdan, ana geçim kaynağı arpa ve buğday üretimine dayalı kuru tarım yapılan ve hayvancılıkla uğraşan 74 haneli bir köy idi.

     Cumhuriyet döneminde ise yeni idari taksimat gereğince bu günkü statüye geçilmiştir. Torosların zirvesinde ve ana ulaşım yollarından uzak bir yerde kurulduğu için eski Türk kültürünün unsurlarını ve özellikle dilini hiç bozulmadan koruyan köyümüz hakkında yapmakta olduğumuz araştırmaların sonuçları zamanı geldikçe köylülerimizle paylaşılacaktır.

Prof. Dr. Fahrettin Tızlak

Bültene Abone Ol